اطلس

اطلس رباتی دیگر از شرکت بوستون داینامیک است.

اطلس چابک ترین ربات انسان نمای جهان است. اطلس می‌تواند با استفاده از مهارت‌های حرکت دادن دو دست تعادل کل بدنش را حفظ کند.

  • قد: ۱۵۰ سانتیمتر
  • وزن: ۷۵ کیلوگرم
  • قدرت: ۱۱ کیلوگرم

Boston Dynamics