جاواسکریپت

 1. مقدمه
  • تاریخچه
  • جاواسکریپت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
  • برنامه یا اسکریپت
  • شیءگرا
  • مدل آبجکت در بروزر
  • رویدادگرا
  • چگونه جاواسکریپت بنویسیم؟
 2. سینتکس (Syntax)
  • قواعد دستور زبان – Syntax
  • آغاز کار در جاواسکریپت
  • آبجکت window
  • آبجکت console
  • آبجکت document
 3. فرم (Forms)
  • form
  • button
  • input
  • label
 4. دیتا (Data)
  • نگهداری دیتا
   • متغیر
   • ثابت
  • انواع دیتا – Data Types
   • ساده (Primitive)
    • عدد (Numbers)
    • رشته (Strings)
    • منطقی (Boolean)
   • مرکب (Composite)
    • شیء (Objects)
    • آرایه (Arrays)
    • تابع (Functions)
   • بی‌ارزش (Trivial)
    • تهی (null)
    • نامعین (undefined)
  • تبدیل دیتا
 5. اکسپرشن (Expressions)
  • آپریتورهای استرینگ
  • آپریتورهای حساب
  • آپریتورهای بولین
  • آپریتورهای مقایسه‌ای
  • الویت آپریتورها
  • آبجکت Number
 6. کاندیشن۱ (Conditions)
  • تِرنِری – Ternary (?)
  • شرط if
  • اسکوپ – Scope
  • آبجکت Math
 7. کاندیشن۲ (Conditions)
  • سوئیچ – Switch
  • آبجکت String
 8. فانکشن (Functions)
  • نوع ۱
  • نوع ۲
 9. ایونت (Events)
  • روش ۱
  • روش ۲
  • روش ۳
  • ایونت‌های ماوس
 10. لوپ (Loops)
  • حلقه do
  • حلقه while
  • حلقه for
  • break
  • continue
 11. آرایه (Arrays)
  • تعریف
  • فانکشن
 12. سلکت