جابجایی اتوماتیک اسلاید در impress.js

بعضی وقت ها می‌خواهید اسلایدها طبق زمان‌بندی خاصی اتوماتیک جابجا بشوند. در impress.js یک پلاگین برای این منظور وجود دارد.

برای استفاده از این قابلیت در ابتدای فایل، در المنت impress مقدار زمان پیش فرض برای کلیه اسلاید ها را تعیین کنید.

<div id="impress" data-autoplay="5">

دستور بالا مدت زمان ۵ ثانیه را برای همه اسلایدها قرار می‌دهد. و در صورتیکه بخواهید اسلایدی به طور خاص با مدت زمان دیگری نمایش داده شود از این دستور در آن اسلاید استفاده کنید.

<div class="step" data-autoplay="7">

با دستور فوق اسلاید مورد نظر در مدت زمان ۷ ثانیه نمایش داده می‌شود.

برای تست آن اینجا کلیک کنید.