فرمول در ارائه impress.js

برای افزودن فرمول‌های ریاضی، فیزیک و شیمی به فایل ارائه خود در impress.js می‌توانید از پروژه جاوا اسکریپت KaTeX استفاده کنید.

برای این کار ابتدا لینک فایل CSS آن را در head قبل از فایل CSS ارائه خود قرار دهید:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/katex.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/impress.css">

سپس لینک فایل javascript آن را در پایین فایل قبل از اسکریپت impress.js قرار دهید.

<script src="js/katex.min.js" type="text/javascript"></script>
<script>
 var x = document.getElementsByClassName("latex");
 for (i = 0; i < x.length; i++) {
  try {
   katex.render(x[i].innerHTML, x[i]);
  } catch (err) {
   if (x[i].className.search("errorMessage") == -1) x[i].className += " errorMessage";
   x[i].innerHTML = err;
  }
 }
</script>

<script src="js/impress.min.js" type="text/javascript"></script>
<script>
 impress().init();
</script>

و در نهایت در هر جا خواستید فرمول بنویسید آن را در کلاس latex قرار دهید.

به عنوان مثال:

<p class="latex">E=mc^2</p>

فایل زیر چند نمونه فرمول را در یک ارائه نمایش می‌دهد می‌توانید سورس آن را ببینید و از آن ایده بگیرید.