لینوکس در مدارس روسیه

در سال ۲۰۰۹، در مدارس روسیه بر روی تمام کامپیوترها لینوکس اجرا شد، به این معنی که آنها نمی خواهد برای مجوز نرم افزارها مانند مایکروسافت ویندوز پول پرداخت کنند.

مدارس روسیه با استفاده از نرم افزار اپن سورس لینوکس برای کاهش هزینه‌های آموزش فن آوری اطلاعات تلاش می‌کند.

این در حالیست که مقامات آموزش و پرورش روسیه اعتراف کردند که بسیاری از معلمان و دانش آموزان تا به حال هیچ تجربه ای با لینوکس نداشتند. با این وجود احساس می کنند که دوران گذار به خوبی طی شود و آن نرم‌افزارها مدارس را به اهداف خود خواهند رساند.

آقای اسمیرنوف گفت که معلمان باید برای استفاده از نرم افزار های جدید آموزش داده شوند و همچنین تمرینات جدید برای کودکان آماده شود که این مساله در کوتاه مدت افزایش هزینه‌ها را به دنبال دارد.

آموزش خوب این نیست که کار با یک نرم‌افزار را تنها آموزش دهید. اما اگر شما اپن‌آفیس را طوری آموزش دهید که دانش آموزان بتوانند با مایکروسافت آفیس و برنامه‌های مشابه کار کنند ایده‌آل است. ما نباید به ظاهر برنامه‌ها توجه کنیم بلکه باید آموزش دهیم که نگاه کنند نرم‌افزارها از داخل چگونه کار می کنند.

منبع