مهاجرت به لینوکس

رئیس شرکت بین‌المللی فضایی، که از طرف ناسا مدیریت کامپیوترهای ایستگاه بین المللی فضایی را به عهده دارد در سال 2013 اعلام کرد در ایستگاه فضایی از ویندوز به لینوکس سویچ کرده است.

وی همچنین افزود “از آنجا که در فضا به یک سیستم عامل پایدار و قابل اعتماد نیاز است ما از ویندوز به لینوکس مهاجرت کردیم.”

منبع خبر: تلگراف