نمای کلی در impress.js

حتما شما هم دوست دارید در پایان ارائه با یک نگاه کلی به همه اسلایدها سخنرانی خود را تمام کنید.برای این کار کافیست یگ تگ با آیدی overview اضافه کنید.

<div id="overview" class="step"></div>

مکان این دید و زاویه آن بسیار مهم است تا همه اسلایدها بخوبی دیده شوند. پس مختصات، زاویه دوران و همچنین میزان بزرگنمایی آن را آنقدر تغییر دهید تا به بهترین نما برسید.

این خط را تنها یک بار در ارائه خود می‌توانید استفاده کنید پس بهتر است آن را بگذارید در پایان سخنرانی به هنگام ارائه خلاصه.

برای دیدن آن اینجا کلیک کنید. و متن HTML آنرا مشاهده کنید.