بایگانی برچسب: HTML

HTML Entity

آیا می‌دانید اِنتیتی یا موجودیت (HTML Entity) چیست؟ هنگامی خوب با این مفهوم، آشنا می‌شوید که بخواهید، کد HTML را در وب نمایش دهید. همان گونه که می‌دانید تگ‌های HTML با علامت‌های < و > در برگرفته می‌شود. این تگ‌ها به بروزر می‌گوید با محتوای داخل المنت چه کند یا آن را چگونه نمایش دهد؛ …