بایگانی برچسب: Touchscreen

لمس کنید

همر (Hammer.js) یک کتابخانه اپن سورس و آزاد است که می تواند عملکرد موس و یا تاچ را تشخیص دهد. این نرم افزار حتی می‌تواند چند اتفاق همزمان را پشتیبانی کند بنا بر این می‌توانید از آن برای نرم افزارهایی که نیاز به تشخیص مالتی تاچ دارند نیز استفاده کنید.