الهام از جانوران

فستو (Festo) یک شرکت آلمانی است که روی کنترل و اتوماسیون کار می‌کند.

شاید معروفترین کار این شرکت ساخت اولین اره بنزینی برای قطع درختان بود.

اما چیزی که این شرکت را معروف کرده کار روی پروژه شبیه سازی حرکت جانوران است. این شرکت سعی می‌کند روبات هایی بسازد که کاملا شبیه جانوران باشند و مثل آنها حرکت کنند.

نمونه زیر یکی از آنهاست.

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.