ربات کرم مانند

در ویدیوی زیر روش ساخت یک ربات کرم مانند را ببینید. این پروژه در دانشگاه کیس وسترن انجام گرفته است.