استخوان‌بندی در بلندر

ریگینگ Rigging یا استخوان‌بندی در انیمیشن کامپیوتری درست مرحله بعد از مدلینگ است.

ریگینگ، اندازه استخوان‌ها، مفاصل و نوع و جهت حرکت بخش‌های مختلف یک کارکتر انیمیشنی را تعیین می‌کند. اگر این کار با دقت و صحیح انجام شود حرکت‌های آن کاراکتر کاملا طبیعی و قابل قبول به نظر خواهد رسید.

بلندر به عنوان یک نرم‌افزار انیمیشن سازی به خوبی از پس این کار برآمده و ابزارها و امکانات خوب و کاملی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

ویدیوی زیر یک نمونه از آن را نشان می‌دهد.