فرم ورود

یکی از چیزهایی که در هر سایتی به آن نیاز هست صفحه لاگین است. من اینجا می‌خواهم به ساده ترین شکل ممکن آن را به شما نشان بدهم.

برای این کار از زبان PHP استفاده می کنیم. ابتدا یک فایل index.php  درست کنید و کد زیر را در آن بنویسید:

<?php session_start(); ?>
<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
</head>
<body>

<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
 <input type="text" placeholder="Enter Username" name="user_name" required>
 <input type="password" placeholder="Enter Password" name="pass_word" required>
 <button type="submit">Login</button>
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 
 if ($_POST["user_name"] == "admin" and $_POST["pass_word"] == "123456") {
 $_SESSION["user_name"] = $_POST["user_name"];
 header('Location: admin.php');
 exit();
 } 
 
 echo "the username or password is incorrect.";
}
?>

</body>
</html>

در این کد بجای کلمه admin نام کاربری مورد نظر خودتان را قرار دهید و بجای 123456 پسورد دلخواهتان را جایگزین کنید. پس از اجرا در صورتیکه نام کاربری و پسورد درست باشد به فایل admin.php منتقل می‌شود.

و در فایل admin.php تنها کاری که باید بکنید اینست که مشابه فایل زیر تنها یک خط به ابتدای آن اضافه کنید که مستقیما اجرا نشود. و بقیه را هرچه می‌خواهید بنویسید.

<?php session_start(); if ($_SESSION["user_name"] != "admin") { exit(); } ?>
<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
</head>
<body>

<p>Hello admin!</p>

</body>
</html

در فریم زیر می‌توانید آن را آزمایش کنید.

فایل های فوق را از اینجا دانلود کنید.