کامپیوتر

روانشناسی فونت

هر فونتی، شخصیتی دارد. اما چگونه می توانید آن را بشناسید؟ این راهنما هنر انتخاب فونت مناسب را به شما آموزش می‌دهد. اگر برای انتخاب فونت مناسب، زمان زیادی صرف می کنید. و هنوز مطمئن نیستید، این پست را بخوانید. در پایان این مقاله، شما فرامی‌گیرید که چگونه شخصیت هر فونت را رمزگشایی کنید، و …

ابعاد کارت ویزیت

هرگاه خواستید یک کارت ویزیت طراحی کنید باید ابتدا در مورد ابعاد آن تصمیم بگیرید. اندازه کارت ویزیت یک استاندارد جهانی ندارد. و در هر کشوری به یک اندازه خاصی طراحی می‌شود. اما اصول کلی آن در همه استانداردها رعایت می‌شود. Region Inches Millimeters Pixels Aspect Ratio US and Canada 3.5 x 2 89 × …