کامپیوتر

روانشناسی فونت

هر فونتی، شخصیتی دارد. اما چگونه می توانید آن را بشناسید؟ این راهنما هنر انتخاب فونت مناسب را به شما آموزش می‌دهد. اگر برای انتخاب فونت مناسب، زمان زیادی صرف می کنید. و هنوز مطمئن نیستید، این پست را بخوانید. در پایان این مقاله، شما فرامی‌گیرید که چگونه شخصیت هر فونت را رمزگشایی کنید، و …

مقدّمات ساخت یک ارائه‌ی تأثیرگذار

چگونه یک مطلب را ارائه دهیم که در دل شنوندگان و بینندگان تأثیر بگذارد!؟ این مسأله‌ی پیش روی هر ارائه دهنده‌ای است… در ادامه می‌خواهیم نکات ارزنده‌ای را در این مورد بیان کنیم. شناخت: برای ساخت یک ارائه‌ی مطلوب باید ابتدا چند چیز را بررسی نمود. از جمله هدف از ارائه‌ی این مطلب، مخاطبی که …

ارائه (Presentation) چیست؟

ارائه یا Presentation، مطلبی است که از جانب فردی (سخنران) برای عده‌ای (مخاطبان) ارائه و به توضیح آن پرداخته می‌شود. ارائه‌ها معمولا به صورت، رسمی و غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند. ارائه رسمی در ارائه‌ی رسمی به این صورت عمل می‌‌شود که شخصی به توضیح ایده‌ها، محصولات و یا خدمات خود یا شرکتش می پردازد. مثال: مهندس …