روانشناسی فونت

هر فونتی، شخصیتی دارد. اما چگونه می توانید آن را بشناسید؟ این راهنما هنر انتخاب فونت مناسب را به شما آموزش می‌دهد. اگر برای انتخاب فونت مناسب، زمان زیادی صرف می کنید. و هنوز مطمئن نیستید، این پست را بخوانید. در پایان این مقاله، شما فرامی‌گیرید که چگونه شخصیت هر فونت را رمزگشایی کنید، و سپس می‌توانید بهترین فونت را برای هر موضوع انتخاب کنید. این متن مروری بر نتایج بیش از ۷۵ تحقیق آکادمیک است.

همه مردم به صورت ناخودآگاه با دیدن هر فونت حسی را از آن دریافت می‌کند. ولی اغلب نمی‌دانند چرا. برای مثال:

به نظر شما هر یک از فونت‌های بالا، برای کدام موضوع مناسب‌تر است:

  • بازی‌های رومیزی
  • بدن سازی
  • آرایشگاه

شاید شما هم مانند اغلب افراد، به ترتیب A و C و سپس B را انتخاب کرده باشید.

اما چرا؟

احساس خوبی داشتند؟ مناسب به نظر می‌رسد؟ خوب به نظر می‌رسد؟

اما چرا آن فونت‌ها احساس درستی داشتند؟ بیشتر افراد نمی توانند دلیل آن را بیان کنند زیرا این مکانیسم ناخودآگاه رخ می‌دهد.

برای یافتن پاسخ باید ابتدا با صفات فونت‌ها و معنای آن آشنا شوید.

کدام نوع فونت را باید انتخاب کنیم؟

سریف یا سانز سریف

فونت‌های سریف گوشه‌های تزیینی دارد. در صورتیکه فونت‌های سانز سریف با یک پهنای یکسان نوشته شده و نازک و کلفت نمی‌شود.

گوشه‌های ظریف فونت‌های سریف به هدایت حرکت چشم کمک می‌کند و خواندن را آسان‌تر می‌کند. ولی بر روی مانیتور یا پرده نمایش از خوانایی نوشته می‌کاهد.

اغلب مردم فونت‌های سریف را زیباتر و رسمی و مناسب مطالب علمی می‌دانند. در صورتیکه فونت‌های سانز سریف را غیر رسمی و خلاقانه می‌دانند.

سریف تنها برای چاپ مناسب است.

سانز سریف بیشتر برای مانیتور یا موبایل مناسب است.

لایت یا بولد

فونت‌های لایت زیباتر به نظر می آید در حالیکه فونت‌های بولد حس قدرت و مردانگی را منتقل می کند. ولی فونت‌های متوسط بیشترین خوانایی را دارند.

بولد بیشتر برای مفاهیم قاطعانه، یا محکم،
لایت در ارائه مفاهیم کم اهمیت یا مشکوک،
و متوسط برای بیشترین خوانایی به کار می رود.

گرد یا گوشه‌دار

فونت‌های گرد، سادگی و نرمی و لطافت را منتقل می کنند. ولی فونت‌های گوشه‌دار، زمخت، خشن و گزنده هستند. در کل مردم بیشتر فونت‌های گرد را ترجیح می‌دهند.

فونت‌های گرد برای سادگی، زیبایی و شیرینی
فونت‌های گوشه‌دار برای مطالب رسمی، جدی و تلخی به کار می‌رود.

ساده یا پیچیده

اگر پیام شما مستقیم و سرراست است، از یک نوع حروف ساده و بدون هیچ گونه تزئینات استفاده کنید. فونت ساده با ماهیت ساده متن مطابقت دارد. ساده تر هم خوانده و فهمیده می‌شود.
فونت‌های پیچیده منحصر به فرد هستند. و نشان دهنده خاص بودن مطلب است. و سیگنالی برای دقت بیشتری می‌فرستد.

فونت ساده برای متن معمولی و
فونت پیچیده برای موارد خاص و جلب توجه به کار می رود.

کج یا راست

فونت‌های مورب، سرعت و حرکت را منتقل می کنند.
فونت‌های راست، ایستادگی و پایداری را می‌رساند.

کوچک یا بزرگ

حروف کوچک مهربانی و دوستی را منتقل می کند. حروف بزرگ قدرت و انرژی را انتقال می‌دهد.

استفاده از حروف بزرگ در ابتدای جمله یا کلمه خوانایی متن را افزایش می‌دهد.

جدا یا پیوسته

فونت‌های جدا تنهایی و فردیت را منتقل می کنند. ولی فونت‌های پیوسته وحدت و یکپارچگی را می‌رساند.

فشرده یا گسترده

فونت‌های فشرده، تنگ و شلوغ به نظر می‌رسد. و جای کمتری اشغال می‌کند. در حالیکه فونت‌های گسترده فضای بزرگ و آرامش را منتقل می‌کنند. و امکان تنفس می‌دهد.

کوتاه یا بلند

فونت‌های کوتاه، سنگینی و ثبات را منتقل می کنند. اگر لازم است چیزی را با دوام یا غیر متحرک به تصویر بکشید ، یک فونت کوتاه ممکن است به خوبی کار کند.
فونت‌های بلند سبک و لوکس بودن را منتقل می کنند. همچنین، فونت‌های بلند چابکی و سرعت را می رساند.

ترجمه آزاد از مقاله Font Psychology نوشته  Nick Kolenda