مأمور سه دو هفت

تیزر انیمیشن مأمور سه دو هفت اخیرا پخش شده است. انسیتیتو انیمیشن بلندر اعلام کرد این پروژه تماما با بلندر ساخته شده است.

مأمور سه دو هفت یک سری انیمیشن کمدی اکشن هلندی است که از سال ۱۹۷۵ تاکنون بیش از ۲۰ فیلم ارائه شده است.

تیزر این انیمیشن را اینجا ببینید.