جانگهدار تصویر

جانگهدار تصویر(Image Placeholder)، یک فایل تصویری نمونه‌ است که برای نشان دادن مکان و اندازه تصویر واقعی به کار می‌رود. طراحان در صفحه بندی برای معین کردن فضایی را که تصویر اشغال می کند از آن استفاده می کنند. در بیشتر کشورها قانون کپی رایت وجود دارد و نمی‌توان از هر تصویر به رایگان استفاده کرد. همچنین پیدا کردن تصویر به اندازه دلخواه ممکن است زمان ببرد.

برای حل این مشکل سایت‌هایی وجود دارند که تصاویر به اندازه دلخواه شما تولید می‌کنند. که شما می توانید آن را دانلود کنید و یا اینکه از لینک مستقیم آن استفاده کنید.

در اینجا چند نمونه از آنها را معرفی می‌کنم.

placehold.co

place-hold.it

picsum.photos

این سایت با گرفتن اندازه یک عکس ارائه می‌کند.