ابعاد کارت ویزیت

هرگاه خواستید یک کارت ویزیت طراحی کنید باید ابتدا در مورد ابعاد آن تصمیم بگیرید. اندازه کارت ویزیت یک استاندارد جهانی ندارد. و در هر کشوری به یک اندازه خاصی طراحی می‌شود. اما اصول کلی آن در همه استانداردها رعایت می‌شود.

Region Inches Millimeters Pixels Aspect Ratio
US and Canada 3.5 x 2 89 × 51 1050 x 600 1.75
UK 3.35 x 2.17 85 x 55 1005 x 651 1.75
Japan 3.58 x 2.17 91 x 55 1074 x 651 1.65
South America 3.54 x 1.97 90 x 50 1062 x 591 1.8
China 3.54 x 2.12 90 x 54 1062 x 636 1.67
India 3.54 x 2.16 90 x 55 1062 x 648 1.64

البته تعداد پیکسل‌ها به کیفیت پرینتر بستگی دارد. اعداد بالا برای پرینت با 300PPI است.

شما می توانید گوشه‌های تیز را برای سبک کلاسیک یا گوشه‌های گرد را برای سبک مدرن انتخاب کنید.

حاشیه برش: منطقه زرد رنگ

حاشیه اطمینان: مابین خط ممتد و خط چین

کارت از روی خط ممتد برش می‌خورد. اما محتوای اصلی کارت باید درون مستطیل خط چین باشد تا چیزی از آن حذف نشود. رنگ زمینه باید کل منطقه برش را هم شامل شود. تا اگر برش دقیق نبود، خط سفیدی دور کارت ایجاد نشود.