ffplay

دستور ffplay بخشی از بسته نرم افزاری FFmpeg است. این دستور برای پخش کردن یک فایل مالتی میدیا به کار می‌رود.

در محیط ترمینال دستور زیر را وارد کنید:

ffplay [options] [input]

بجای [input] نام فایل مورد نظر خود را بنویسید.

و بجای [options] آپشنهای مورد نظرتان را بنویسد. و یا می‌توانید از وارد کردن آن صرف نظر کنید.

به عنوان مثال:

برای نمایش فایل WALL-E.MKV که در پوشه Videos قرار دارد دستور زیر را وارد کنید:

ffplay Videos/WALL-E.MKV

کلیدهای میان بر:

 • q, ESC: خروج
 • f: نمایش تمام صفحه
 • m: قطع صدا
 • 0-9: حجم صدا
 • / *: افزایش و کاهش صدا
 • v: تعویض ویدیو
 • a: تعویض صدا
 • t: تعویض زیرنویس
 • c: تعویض برنامه
 • w: تعویض فیلتر
 • s: یک فریم به جلو
 • left/right: جلو یا عقب به مدت ۱۰ ثانیه
 • down/up: جلو یا عقب به مدت ۱ دقیقه
 • page down/page up: جلو یا عقب به مدت ۱۰ دقیقه یا یک chapter
 • right mouse click: به میزان درصد عرض فیلم جابجا می‌شود.
 • left mouse double-click: تمام صفحه

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.ffmpeg.org/ffplay.html مراجعه کنید.