حروف چاپی روزنامه‌های ایران کی و چگونه طراحی شدند؟

خط در کشورهای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از مهمترین جلوه‌های هنر بصری و تصویری‌ست. در ایران هم خط چنین جایگاهی داشته است، اما با ورود چاپ به ایران، بسیاری از ویژگی‌های خط فارسی نادیده گرفته می‌شود و در حروف چاپی طراحی شده منظور نمی‌شود.

اوایل قرن بیستم، با بیشتر شدن تعداد روزنامه‌های ایران نیاز به داشتن حروف چاپی با هویت ایرانی بوجود می‌آید و با تلاش عده‌ای حروفی که هم‌اکنون برای ما بسیار آشنا و مورد استفاده است به وجود می‌آید.

این ویدیو، گفتگویی‌ست با برنا ایزدپناه، طراح حروف و پژوهشگر تاریخ چاپ، درباره طراحی حروف چاپی روزنامه‌های ایران در قرن بیستم.