ساخت بارکد در اینکسکیپ

برای ساخت بارکد نرم افزارهای بسیاری وجود دارد. یکی از آنها اینکسکیپ است.

در اینکسکیپ برای این کار یک افزونه وجود دارد. از منوی برنامه وارد آن شوید.

Extensions > Render > Barcode > Classic

سپس نوع بارکد و دیتای موردنظرتان را وارد کنید تا آن بارکد ساخته شود.

این برنامه امکان ساخت کیوآرکد را نیز دارد.