فایل‌های ویدیویی

مفاهیم اولیه و اصطلاحات:

ویدیو نمایش متوالی چندین تصویر ثابت است.

فریم (Frame): به هر یک از تصاویر گفته می شود.

نرخ فریم (Frame Rate): تعداد فریم در ثانیه (واحد FPS).

نسبت (Aspect Ratio): نسبت طول به عرض.

ابعاد فریم (Frame Size): طول و عرض فریم (واحد px).

فشرده سازی

  • Codec: نرم افزار فشرده سازی
  • Encode: فشرده سازی
  • Decode: باز کردن
  • Convert: تغییر نوع فشرده سازی

Container

فایل کانتینر، حاوی انواع دیتاست.

انواع داده‌های داخل فایل ویدیو

  • ویدیو
  • صدا
  • زیرنویس
  • غیره

Popular Formats

Container Video Audio Subtitle
mp4 H.264 AAC
webm VP8 Vorbis
mkv H.264 AAC srt